Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Cancer vanlig orsak till sjukskrivning

2015-02-04

Idag, den 4:e februari, är det Världscancerdagen. En dag för att öka kunskapen om cancerpatienters och närståendes situation. Sjukpenning är det vanligaste stödet som drabbade personer får från Försäkringskassan, men det finns även andra former av stöd till de drabbade.

Cancer räknas idag till en av de stora folksjukdomarna. Genom att vi lever längre kommer också fler att drabbas i framtiden. För den som drabbas förändras ofta vardagen i grunden. Familj och närstående står också inför en helt ny situation.

Idag lever 454 000 personer i Sverige som har eller har haft cancer. Försäkringskassans statistik visar att cancer är den femte vanligaste orsaken till sjukpenning.

Försäkringskassan har också andra ersättningar som kan vara aktuella när en person får cancer.

För den som vill och kan arbeta mellan behandlingarna trots sjukdomen kan förebyggande sjukpenning vara en möjlighet.

För den som är anhörig och vill finnas till hands finns närståendepenning. En ersättning istället för lön för att helt enkelt kunna ta hand om personen som är svårt sjuk.

Om ett barn får cancer kan båda föräldrarna ha rätt att få tillfällig föräldrapenning ett obegränsat antal dagar.

 

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218