Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Christer Edvinson ny vice ordförande i KyrkA

2012-06-14

Kyrkoherde Christer Edvinson valdes till ny vice ordförande i Kyrkans Akademikerförbund vid förbundsfullmäktige på Djurö i juni. Christer Edvinsson efterträder Lars-Gunnar Selinder som avgick ur styrelsen. Ny i styrelsen är också Kyrkoherde Daniel Lindén från Uppsala.

 

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218