Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Dagpenningen vid arbetslöshet höjs i september

2015-04-29

 
 
 
 
 


Dagpenningen höjs (antagligen) den 7 september

Högsta dagpenningen höjs till 910 kronor de första hundra dagarna och därefter blir den 760 kronor. Det föreslår regeringen i den vårändringsbudget som lämnats till riksdagen. Riksdagen planerar att fatta beslut den 16 juni och om den godkänner förslaget börjar den nya dagpenningen att gälla den 7 september.

Höjd dagpenning och höjt grundbelopp

Regeringen vill ändra så att den högsta inkomstbaserade ersättningen ska vara 910 kronor de första 100 dagarna i ersättningsperioden och därefter 760 kronor per dag. Även grundbeloppet ska höjas från 320 till 365 kronor. Höjningen omfattar också aktivitetsstödet.

Oförändrad kompensationsnivå

Regeringen föreslår inte i nuläget någon ändring i kompensationsnivåerna. Det innebär att kompensationsnivån även fortsättningsvis kommer att vara 80 procent de första 200 dagarna och därefter 70 procent.

Nästan 30 % av våra medlemmar skulle få 80 % av lönen

Av de arbetslösa medlemmar som fick inkomstbaserad ersättning från oss sista veckan i april var det 12,2 procent som fick ersättning som motsvarade 80 procent av deras tidigare lön. Bland de som innan de blev arbetslösa arbetade heltid fick 3,9 procent arbetslöshetsersättning som motsvarade 80 procent av den tidigare lönen. Om högsta dagpenningen skulle höjas från dagens 680 kronor till 910 kronor skulle andelen som får 80 procent av tidigare lön totalt sett öka till 29,8 procent. I gruppen som arbetat heltid skulle andelen öka till 18,6 procent.

Har du frågor om statistik? Vänd dig gärna till vår statistikansvarige Karl-Eric Spörndly.

 
 
 

Kommer avgiften att höjas nu?

– Medlemsavgiften kommer att höjas då arbetslöshetskassan finansierar en del av det vi betalar ut i arbetslöshetsersättning, säger Christer Hermelin, administrativ chef på Akademikernas a-kassa. 

– Det är svårt att säga exakt när den kommer att höjas, eftersom det beror på en rad samverkande faktorer. Vår goda ekonomi innebär att avgiften inte behöver höjas under 2015. En avgiftshöjning kan dock krävas i början av 2016, avslutar Christer Hermelin.

 
 

"Stort behov av förbundens inkomstförsäkringar"

– En höjning av a-kassetaket enligt nuvarande förslag innebär att a-kassan står för en större del av ersättningen jämfört med idag, säger Niklas Wångmar på Akademikernas Inkomstförsäkring. 

– Det kommer dock även fortsättningsvis att finnas ett stort behov av förbundens inkomstförsäkringar och den kompletterande tilläggsförsäkringen eftersom den maximala ersättningen fortfarande understiger majoriteten av våra försäkrades behov och då särskilt från ersättningsdag 101, avslutar Niklas Wångmar.

 
 

Nu kan medlemmarna söka ersättning direkt på webben

På vår nya sajt aea.se kan medlemmarna söka ersättning helt elektroniskt. Det är uppskattat och vår inkommande post har minskat. Att medlemmarna skickar in sina handlingar via webben gör också att vi kan handlägga ärenden snabbare. Saknar vi något kan vi få in handlingarna i vårt system redan samma dag.

Till E-tjänster på nya aea.se

Intresserad av utbildning i försäkringen?

Är någon på ditt förbund intresserad av en kortare utbildning i arbetslöshetsförsäkringen? Eller vill ni komma på studiebesök och se hur vi jobbar? Hör av dig till din kontakt här hos oss eller till Alexandra Oljans Ahlin.

 

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218