Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Arbetsgivaren är skyldig att utreda sexuella trakasserier

2018-03-06

Arbetsgivaren är skyldig att utreda ett påstående om sexuella trakasserier.
– Det är varje individs ensak att avgöra vilket uppträdande som kan accepteras och vad som är kränkande, säger Astrid Graf, ombudsman på KyrkA.

 •  Bild: Johannes Frandsen
 • När en medlem blir utsatt för sexuella trakasserier tas den första kontakten ofta med det lokala fackliga ombudet, men vid ett visst skede brukar Astrid Graf eller en ombudsmannakollega bli inkopplad.

  – Det är känsliga frågor och vid första samtalet kanske inte hela berättelsen kommer fram. Men så småningom sätter personen ord på historien och hur det gick till. Inte sällan finns det skamkänslor kring att ha blivit utsatt för sexuella trakasserier, den som är utsatt har en tendens att lägga ansvaret för detta på sig själv. Att offret ikläder sig en skuld- och skamkänsla har även forskning bekräftat.

  En del av problemet med sexuella trakasserier är att omgivningen ofta inte vill erkänna vad som pågår. Många kan uppleva det som obehagligt att erkänna att en arbetskamrat kränker en annan och det kan ursäktas med ”han menade nog inget illa.”

  Finns det gemensamma nämnare i de ärenden du har hanterat?

  – Många gånger inleds det med att en kollega återkommande tar initiativ till att kramas och gör det kanske lite för länge eller för hårt. Eller så inleds en konversation med till en början oskyldiga mail eller sms. Sedan eskalerar det och den ena parten vill något som den andra inte är bekväm med. Här övergår relationen i något annat. Nu är det inte ömsesidigt längre.

  – Det är varje individs ensak att avgöra vilket uppträdande som kan accepteras och vad som är kränkande, säger Astrid Graf och exemplifierar vad som kan utgöra sexuella trakasserier. Det rör sig om allt ifrån ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster, tafsande eller annan ovälkommen beröring av sexuellt slag till sexuella anspelningar och ovälkomna, sexuella kommentarer om utseende, klädsel och privatliv. Hit hör också till synes oskyldiga men ändock nedsättande skämt om det kön du tillhör.

  Vart vänder jag mig om jag känner mig utsatt?

  – Den som känner sig kränkt eller förnedrad vänder sig i första hand till kyrkoherden eller i förekommande fall till annan arbetsledare. Om det skulle vara så att det är kyrkoherden som den anställde känner sig trakasserad av kan hon eller han istället kontakta kyrkorådets ordförande. Som medlem i KyrkA kan du alltid kontakta ditt förbund, både lokalt eller till oss ombudsmän. Den som anser sig ha blivit trakasserad behöver mycket stöd.

  – Arbetsgivaren har en skyldighet att utreda ett påstående om sexuella trakasserier. Båda sidor, det vill säga, både offer och förmodad förövare ska höras och samtalen ska dokumenteras liksom alla andra för utredningen relevanta uppgifter. Beroende på vad utredningen visar kan den som trakasserat få en erinran, bli omplacerad eller bli uppsagd. Vid grova brott kan den som är förövaren även bli avskedad, säger Astrid Graf. Ibland blir det också aktuellt med en polisanmälan med en påföljande utredning.

  Astrid påpekar att även den som trakasserat kan behöva stöd av sin fackliga organisation.

  Hur kan det här problemet förebyggas?

  – Det ska finnas en handlingsplan och en policy på arbetsplatsen. KyrkA har tagit fram en guide för dig som är kyrkoherde och medlem i KyrkA, som finns på vår hemsida. Den behandlar bl a hur det här problemet kan förebyggas. En arbetstagare som upplever sig trakasserad och anmäler detta ska bli seriöst och respektfullt bemött.

  – Det är viktigt att ledningen är tydlig med att sexuella trakasserier inte är acceptabelt på arbetsplatsen och att arbetsgivarens inställning att trakasserier inte får förekomma framkommer på personalmöten och i medarbetarsamtal.

  Ann Thörnblad

  Artikeln är en förkortad text från Kyrkfack 5-6 2017

   
   
  Kyrkans Akademikerförbund
  Östermalmsgatan 68 A
  114 50 Stockholm
  Besök: Östermalmsgatan 68 F
   
  Telefon: 08-441 85 60
  Fax: 08-441 85 77
  kansli@kyrka.se
  Org.nr: 802002-7218