Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Diakoner under press

2015-05-19

Diakonerna i Svenska kyrkan upplever en alltmer pressad arbetssituation. Den ökade beslastningen beror på att allt fler utsatta grupper söker sig till kyrkans sociala verksamheter. Många diakoner menar att de nu bara har tid att arbeta med akut hjälpverksamhet och att andra arbetsuppgifter blir lidande.
Redakrionen på radioprogrammet har ringt till samtliga tretton stift i Svenska kyrkan ochj fått bilden bekräftad.

Reportern Alexandra Sandels har besökt diakoncentret Ugglan i Lund där man efter ett upprop fått resurser till större lokaler men själva verksamheten bedrivs med hjälp av frivilliga.

Människor och Tro

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218