Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Digital underskrift räcker inte för att gå ur Svenska kyrkan

2016-09-27

Den som vill gå ur Svenska kyrkan behöver skriva under sin utträdesanmälan och skicka in den med vanlig post till sin församling. En digital underskrift räcker inte.

Har ni i församlingen fått e-postmeddelanden från personer som vill gå ur kyrkan? I sociala medier får människor just nu uppmaningen att gå ur Svenska kyrkan genom att skriva under digitalt via en extern webbtjänst som mejlar anmälan till församlingen.

Kyrkoordningen säger att den som vill gå ur bör ”egenhändigt underteckna” sin utträdesanmälan.

I dag betyder det att det behövs en underskrift på ett papper som sedan skickas med vanlig post eller lämnas till församlingen. Det går också bra att helt enkelt prata med kyrkoherden i församlingen.

Vad ska församlingen svara den som mejlat in sin anmälan om att gå ur Svenska kyrkan?

Församlingen kan göra mycket för att det inte ska kännas krångligt för den som mejlat in en anmälan om att gå ur Svenska kyrkan: 

1.  Skriv ut och datumstämpla mejlet och diarieför det.

2.  Skicka ett brev till den som vill gå ur där ni skriver:  

"Vi har fått in en utträdesanmälan från dig via e-post.  Nu vill vi vara säkra på att det faktiskt är du som vill gå ur Svenska kyrkan. Därför ber vi dig att underteckna och skicka tillbaka utträdesanmälan, som vi bifogar, till oss via post.  

Svara så att vi har din anmälan före den  ……… (skriv dit ett datum tre veckor framåt). Det kan vara bra att känna till att det är datumet på ditt mejl som är ditt utträdesdatum.  

Du kan självklart skicka in din underskrivna anmälan också senare än efter datumet ovan, i så fall är det datumet när vi får det brevet som är ditt utträdesdatum."

Varför räcker inte den digitala underskriften?

Det kan verka krångligt men egenhändig namnteckning krävs i olika sammanhang för att mottagaren ska kunna vara säker på att det är rätt person som undertecknat. Säker teknik för att underteckna digitalt finns till exempel genom bank-id och e-legitimation -  men Svenska kyrkan kan inte erbjuda det än.

Vad händer om vi i församlingen redan beviljat utträden via mejl?

Enligt reglerna ska anmälan vara egenhändigt undertecknad och skickas per post eller lämnas in. Men kyrkoherden har beslutsrätt. Det betyder att om kyrkoherden har beslutat om ett utträde så gäller det.    

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218