Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Dramatisk ökning av stressrelaterade sjukskrivningar

2015-04-01

För tredje året i följd ökar antalet sjukfall med psykisk sjukdom. Förra året var ökningen större än tidigare år. Det visar nya siffror från Försäkringskassan.

Vid utgången av 2014 fanns drygt 71 000 pågående sjukfall i psykiska diagnoser. Motsvarande siffra 2012 var cirka 48 000 vilket motsvarar en ökning på 48 procent. Det totala antalet sjukfall var drygt 180 000 år 2014.

Andelen psykiska sjukdomar motsvarar 40 procent av alla sjukfall. Den vanligaste diagnosen är akut stressreaktion. Den motsvarar 14 procent av alla sjukfall. Antalet personer med akut stressreaktion har ökat från cirka 15 000 år 2012 till 26 000 år 2014.

Psykisk ohälsa är vanligast i Västra Götaland med 43 procent av andelen sjukfall, följt av Dalarnas och Jönköpings län på 41 procent. Lägst andel sjukfall i psykiska diagnoser har Norrbottens och Östergötlands län med 34 procent.

Fakta

  2014 2012
Antal sjukfall totalt 180 000 138 000
Andel psykiska diagnoser 40 procent 35 procent
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218