Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Dyrare att strunta i arbetsmiljön

2014-06-12

Från den 1 juli blir det dyrare att strunta i arbetsmiljön. Dessutom är det nu Arbetsmiljöverket som ska utfärda straffavgift till en arbetsgivare som bryter mot reglerna, istället för att frågan går till polis, åklagare och domstol.

Fram tills nu har många anmälningar inte lett till något straff. Många utredningar har dessutom tagit lång tid och mycket resurser i anspråk då både Arbetsmiljöverket, polis och åklagare varit inblandade. Därför har riksdagen beslutat att införa ett nytt system med sanktioner, som ska bli effektivare, enklare och mindre resurskrävande.

Arbetsmiljöverket har bestämt hur sanktionssystemet ska utformas mer i detalj. Beslutet har föregåtts av en remissrunda och ett antal möten med arbetsmarknadens parter.

– Det önskvärda är givetvis att arbetsgivarna bedriver ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete på sina arbetsplatser så att människor inte skadas eller blir sjuka på sina jobb. Då behöver vi aldrig ta ut några sanktionsavgifter, säger Bernt Nilsson, tillförordnad generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Sanktionsavgiftens storlek varierar beroende på vilken risknivå överträdelsen har. En överträdelse med en risk för fara för livet kostar exempelvis mer än en överträdelse i en lägre risknivå. Dessutom är sanktionsavgiften differentierad beroende på företags storlek. Minimiavgift för överträdelser i risknivå fyra är exempelvis 100 000 kr för de minsta företagen och en miljon kronor för de största. Företagets storlek beräknas utifrån antalet sysselsatta.

– Sanktionssystemet syftar till att öka motivationen för att arbeta förebyggande med arbetsmiljöfrågorna. Om någon skadas eller dör i arbetet är det fortfarande domstolsprocess och straff som gäller, förtydligar Bernt Nilsson.

Mer information här på Arbetsmiljöverkets webbplats.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218