Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

En föräldraförsäkring i tre lika delar

2015-03-19

Föräldraförsäkringen bör delas upp i tre lika stora delar. En tredjedel var för vardera föräldern samt en tredjedel som föräldrarna får disponera fritt mellan sig.

En tredelad föräldraförsäkring är det förslag som Sacos styrelse beslutat om och som Saco kommer att förorda i sitt kommande remissvar på regeringens förslag om ytterligare en så kallad pappamånad.

- Vi välkomnar att ytterligare en månad ska reserveras för vardera föräldern. Det är ett steg i rätt riktning. Men steget borde ha varit större, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Att Saco nu tar klivet och förordar att föräldraförsäkringen delas upp i tre lika stora delar beror på att det är uppenbart att kvinnors situation på arbetsmarknaden påverkas vid familjebildning. Trots utbyggd barnomsorg, föräldraförsäkring och jämställdhetsbonus får kvinnorna en sämre löneutveckling, sämre karriärmöjligheter och därmed sämre pensioner. De drabbas också av ohälsa i större utsträckning än männen.

Läs mer på Saco.se

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218