Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Engelska kyrkan får kvinna som biskop

2014-12-18

Efter 480 år får Engelska kyrkan sin första kvinna på posten som biskop, då prästen Elizabeth ”Libby” Lane har installerats som biskop i Stockport, en mindre stad i nordvästra England.

Den historiska händelsen blev möjlig efter en regeländring i kyrkan. Kvinnor har kunnat bli präster sedan 20 år, men inte biskopar.

Den Engelska kyrkan bildades 1534 efter brytningen mellan kung Henrik VIII och påven. Engelska kyrkan ingår i den anglikanska kommunionen, där andra medlemskyrkor sedan tidigare har biskopar som är kvinnor.

 

Läs mer i Dagens Nyheter

eller i Svenska Dagbladet

eller i The Guardian

 

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218