Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Fackliga utbildningar

2018-12-18  |  Uppdaterad 2018-12-19

Grundläggande utbildning för nya ombud eller förtroendevalda i medbestämmandelagen och avtalet som också ger en inblick i arbetsmiljölagen.
Stefan Sterner och Åsa Sandström 

Utbildning för de som har gått grundutbildning och förhandlat enligt MBL tidigare. Deltagarna ska vara utsedda av kretsen att vara löneförhandlare.
Vibeke Hammarström, Mia Möller, med flera 

 

Grundläggande utbildning för nyvalda skyddsombud. Även skyddsombud från andra förbund är välkomna!
Astrid Graf och Fredrik Alm 

 

Grundläggande utbildning under tre dagar för regionala skyddsombud i uppdraget som RSO, rutinerna för uppdraget och utbildning i de viktigaste föreskrifterna från Arbetsmiljöverket.
Astrid Graf, Sten Bylin och Fredrik Alm

 

Alla anmälningar görs till Jennie Nylander: jennie.nylander@kyrka.se

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218