Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Fel av församling i Halland att sparka kyrkoherde

2014-09-24  |  Uppdaterad 2014-09-29

Det var fel av Veddige-Kungsäters församling i Halland att avskeda en kyrkoherde för två år sen. Det slår Arbetsdomstolen fast. Fallet har drivits av Kyrkans Akademikerförbund.

Församlingens kyrkoråd tyckte bland annat att kyrkoherden gjorde mycket annat än att sköta sitt jobb. De anklagade honom för att ägna sig åt privata affärer och begärde ut samtalslistor från prästens telefon för att bevisa detta.

Kyrkans Akademikerförbund ansåg att avskedandet saknade skälig grund och har drivit fallet till Arbetsdomstolen.

Nu har Arbetsdomstolen kommit med sitt avgörande. Domstolen anser att det inte går att dra slutsatsen att han ägnat större delen av sin arbetstid åt privat verksamhet.

När det gäller påståenden om att kyrkoherden inte berättat eller lämnat fel uppgifter om bisysslor så anser domstolen att kyrkoherden haft tillstånd att utöva de bisysslor som han hade när han anställdes. De skriver också att det naturliga för församlingen vore att förbjuda bissyslor om man var missnöjd med det, istället för avskeda vederbörande.

Slutligen skriver Arbetsdomstolen att man inte tycker att församlingen kunnat styrka de andra påståendena om kyrkoherden heller.

AD ogiltigförklarar alltså avskedandet och församlingen ska betala utebliven lön och 125 000 kronor i skadetånd.  Församlingen får betala sammanlagt mer än en miljon kronor i lön och ersättningar till den felaktigt avskedade kyrkoherden. Han får också allmänt skadestånd för avskedandet, brott mot semesterlagen och kvittningslagen och avtalsbrott.

Även Kyrkans Akademikerförbund får skadestånd för lag- och avtalsbrotten samt sina rättegångskostnader på 1 290 448 kronor betalade av församlingen.

Kyrkans Akademikerförbund har också varit kritiska till att arbetsgivaren har begärt ut samtalslistor på kyrkoherdens telefon och menar att arbetsgivaren har gjort intrång på tystnadsplikten mellan kyrkoherden och de personer han pratat med. Även här säger Arbetsdomstolen att arbetsgivaren handlat fel.

Se också text i : Lag & Avtal

 

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218