Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Förhandlingsmodellen räddad med individen i centrum. Nytt avtal mellan KyrkA och arbetsgivarorganisationen klart

2016-05-18  |  Uppdaterad 2016-05-25

Natten till den 18 maj undertecknade Kyrkans akademikerförbund, KyrkA, och arbetsgivarorganisationen Skao ett nytt kollektivavtal. Den långa och bitvis sega avtalsrörelsen har nått sitt slut - utan konflikt.

Arbetstid och återhämtning
–Vi är mycket nöjda med förhandlingsresultatet, säger Bror Holm, förbundsordförande. Det nya avtaletinnebär att de för förbundet viktiga frågorna i princip är oförändrade.
KyrkA:s stora fråga i avtalsrörelsen var arbetsmiljön för de grupper som har höga sjukskrivningstal på grund av stress och utmattning. Skao har accepterat och visat förståelse för KyrkA:s argument att kyrkoherdar och komministrar inte kan få återhämtning på 1,75 timmar i veckan som Skao ursprungligen föreslog, nämligen den så kallade 38,25-modellen som tillämpas på vaktmästare inom Svenska kyrkan. Den arbetstidsmodell som funnits och fungerat i Svenska kyrkan för präster i decennier med hela lediga fridagar är räddad.
Störd ledighet kompenseras
Studier som KyrkA gjort visar att en hög andel av våra medlemmar blir störda på semestern.
–Detta har vi nu satt stopp för, förklarar Vibeke Hammarström, kanslichef tillika förhandlingschef. Densom blir störd och tvingas arbeta under sin semester ska få en ny semesterdag som kompensation.

FAT försvinner ur det centrala avtalet
Tyvärr vägrar Skao ha kvar modellen med församlingsarbetstid, FAT, i det centrala avtalet. Detta är en knäckfråga som KyrkA kommer att arbeta vidare med under året och i nästa avtalsrörelse.
–Församlingsarbetstid, FAT handlar om en utveckling av Svenska kyrkan, båda som kyrka nationellt menäven på lokalplanet i de enskilda församlingarna. FAT handlar förutom om gudstjänstutveckling även om teambuilding och ett samarbete över yrkesgränserna bland de församlingsvårdande yrkeskategorierna. Det är en stor brist att arbetsgivarorganisationen inte ser detta, säger Bror Holm. Det är dessutom en jämställdhetsfråga och vi är förvånade över att inte arbetsgivaren inser att FAT löser många problem ute i verksamheterna, fortsätter han.
–FAT har varit en svår fråga som vi slitit med hela avtalsrörelsen. Den låg på förhandlingsbordet så sentsom i natt och vi försökte få en lösning på detta in i det sista men arbetsgivaren vill inte lyssna, säger Vibeke Hammarström.

Pedagogerna och diakonerna kompenseras
–De berörda grupperna diakoner och församlingspedagoger har dock fått värdefull kompensation fördetta, fortsätter Vibeke Hammarström. Församlingspedagogerna som är viktiga inte bara i barn- och ungdomsarbetet utan även när det gäller att föra samtal och möta människor med problem erkänns i och med att parterna är överens om att församlingspedagogerna äntligen ska uppmärksammas när det gäller behov av handledning.
Till diakoner som tjänstgör i gudstjänster ska arbetsgivaren tillhandahålla högtidsdräkt med tillhörande skjortor.
–Detta är ett verkligt erkännande av diakonens roll i gudstjänsten, säger Annika Svensson, diakon ochförbundsstyrelsens andre vice ordförande.

Löneöversyn
Förhandlingsmodellen finns fullt ut kvar i avtalet. Men en ny modell vad gäller löneöversyn har sett dagens ljus.
–Vi anser att Skao är nytänkande och progressiva när de nu tillsammans med oss verkligen ställerindividen och hans eller hennes val i centrum, berömmer Bror Holm sin motpart.
–KyrkA:s nya modell innebär att den vanliga modellen med löneförhandling finns kvar men för denmedlem som vill, kan lönen istället fastställas genom lönesättande samtal. Det är medlemmen och arbetsgivaren som helt och hållet bestämmer hur den nya lönen ska fastställas. Medlemmen väljer om han eller hon vill bli företrädd av KyrkA i sedvanlig löneförhandling eller om medlemmen hellre vill ha lönesättande samtal, förutsatt att medlem och lönesättande chef är överens om detta. Detta ger en möjlighet även för kyrkoherdarna att välja, avslutar Bror Holm.

Avtalet är ett ettårsavtal och gäller fram till den 31 mars 2017. Löneökningsprocenten följer industrins så kallade märke och hamnar på 2,2 procent.

Förhandlingarna om bilagan om Utlandsavtalet fortsätter dock. Här är parterna fortfarande inte överens.

Kontakt:
Förbundsordförande Bror Holm. 070-341 28 92. Kanslichef och förhandlingschef Vibeke Hammarström. 08 – 441 85 72.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218