Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Församlingarna stryks i folkbokföringen

2013-04-09

Vi ska inte längre folkbokföras enligt Svenska kyrkans gränser, utan kommunvis. Det föreslår regeringen i ett lagförslag. Staten ska i fortsättningen registrera befolkningen efter vilken kommun invånarna bor i och inte efter församling. Men församlingsindelningen av landet kommer ändå inte att försvinna helt ur registret.

I sitt lagförslag döper regeringen om församlingarna till distrikt och i folkbokföringen kommer det att synas vilket distrikt varje person bor i. Distrikten kommer inte att följa dagens församlingsindelning, utan den indelning som fanns vid millennieskiftet när Svenska kyrkan skildes från staten.

Att man behåller den kyrkliga geografin i folkbokföringen beror på protester från forskarvärlden. Församling har varit ett begrepp sedan 1500-talet och för forskningen är kontinuitet viktigt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft redan den 1 januari 2016.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218