Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Församlingstidning klandras för publicering av anställds sjukdom

2013-11-08

Församlingstidningen Kyrknytt klandras av Pressens opinionsnämnd för att tidningen publicerat uppgifter om att en person var sjukskriven.

I nummer tre av Kyrknytt, som ges ut av en församling inom Svenska kyrkan, publicerades under Personalnytt att en kvinna var sjukskriven en längre tid på grund av besvär med sina knän.

Kvinnan ansåg det kränkande att läsa om sin sjukdom i församlingsbladet.  Uppgifterna hade även lagts ut på tidningens hemsida.  Kvinnan anmälde Kyrknytt till Pressens opinonsnämd , som påpekar att uppgifter om människors sjukdom är integritetskränkande och att huvudregeln bör vara att var och en väljer om man vill berätta om sitt hälsotillstånd. Pressens opinionsnämnd anser därför att församlingsbladet ska klandras för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

Tidningens ansvarige utgivare, församlingens kyrkoherde, har bett om ursäkt.

 

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218