Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Fortsatt ökande sjuktal

2016-06-22

Sjuktalen fortsätter att öka
Ökningstakten är långsammare än tidigare
Psykiatriska diagnoser är vanligast

Sjuktalen fortsätter att ökaoch prykiatriska diagnoser är vanligast. Positivt är dock att ökningstaken av sjuktalen minskar något. Det är några av resultaten i en ny rapport från Försäkringskassan om utvecklingen i sjukförsäkringen.

Sjuktalen fortsätter att öka men i en långsammare takt än tidigare. Under 2015 och 2016 har Försäkringskassan förstärkt och förbättrat handläggningen inom sjukförsäkringen. Bedömningar enligt tidsgränserna i sjukförsäkringen görs i större omfattning. Resultaten visar att utvecklingen går att påverka men ska uppgången brytas krävs det aktiva åtgärder från alla berörda aktörer.

- Vi ser nu allt fler indikationer på att den kraftiga ökningen av sjukfrånvaron har blivit långsammare men vi måste vara vaksamma på om det är ett faktiskt trendbrott och inte bara en tillfällig inbromsning, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

Diagnoser inom psykisk ohälsa är de vanligaste inom sjukförsäkringen. Ångest- och stressyndrom och depression står för över 90 procent av sjukskrivningarna inom psykiatriska diagnoser. Fastän utvecklingen i ökning och diagnoser är likartad för män och kvinnor är de sjukskrivna kvinnorna dubbelt så många.

http://www.forsakringskassan.se

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218