Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Förvaltningsrätten gav kvinna rätt till sjukpenning

2013-05-21

En kvinna hemmahörande i Skåne har efter en strid med Försäkringskassan fått rätt till sjukpenning. Men det var först efter det att KyrkA drivit fallet som kvinnan fick rätt till ersättningen.

En Kvinna som är medlem i Kyrkans Akademikerförbund begärde hjälp från vår jurist då hon nekats sjukersättning.  Försäkringskassan menade att kvinnan var tillräckligt frisk för att arbeta trots att hon lider av bland annat av fibromyalgi och har en komplicerad sjukdomsbild.

På Arbetsförmedlingen däremot gjorde man bedömningen att kvinnan inte hade full arbetsförmåga utan där har insatserna varit inriktade på att hon via arbetsträning, på sikt, skulle kunna komma upp i deltidsarbete på den skyddade arbetsmarknaden.

Förvaltningsrätten upphävde i sin dom Försäkringskassans beslut om att inte bevilja ersättning och kvinnan får därmed rätt till full ersättning från Försäkringskassan.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218