Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Har kyrkan råd med resultatlösa maratonförhandlingar?

2017-05-24

Skaos förhandlingstaktik är märklig, för att inte säga tvetydig. Under flera månaders tid har KyrkA och Skao förhandlat sina viktigaste avtalsfrågor. Skao har konsekvent sagt nej till KyrkAs yrkanden förutom en smärre textförändring. När KyrkA gör stora ansträngningar för att möta Skao i den fråga de uppgett vara deras huvudyrkande möts vi av en motpart som nu ändrat fokus. Nu är detta yrkande och det uppnådda förhandlingsresultatet inte längre intressanta.

Istället är det ett yrkande som resulterar i att församlingarnas verksamhet försvåras det som plötsligt drivs från Skaos sida. Skaos yrkande innebär att präster påtvingas en kommunal arbetstidsmodell som bygger på en mycket högre personaltäthet och där personal kan avlösas av nästa skift.

Att införa detta system när präst- diakon- och pedagogbristen är så allvarlig är direkt kontraproduktivt. Om denna arbetstidsmodell ska påtvingas Svenska kyrkan med sina höga sjukskrivningstal bland präster och diakoner kan vi som förbund endast två våra händer och lägga ansvaret där det hör hemma. En spännande fråga i valtider.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218