Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Hörselskadade vill ha bättre stöd från Svenska kyrkan

2014-10-02

Yrkesföreningen Hörselskadade i kyrkans tjänst, kräver i ett uttalande att arbetsgivarna och fackförbunden ska ta större hänsyn till hörselskadades behov.

Yrkesföreningen Hörselskadade i kyrkans tjänst, pekar i sitt uttalande på att arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön gäller alla anställda, även de med hörselskador. Åtgärder som underlättar för hörselskadade är t ex bl.a. förbättrad akustik i möteslokaler och konferensrum samt fungerande ljudteknik.

Läs uttalandet som pdf till höger.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218