Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Hur mår KyrkAs medlemmar efter 115 sammanläggningar?

2018-03-05  |  Uppdaterad 2018-03-06

 • Hur mår medlemmarna i KyrkA efter de många sammanläggningarna av församlingar och pastorat som har gjorts sedan 2014? Under februari fick ett urval medlemmar en enkät med frågor om arbetsmiljö och hälsa att svara på. Detta är den första undersökningen som görs om och hur personal har påverkats av sammanläggningar i Svenska kyrkan. 

  Den 9 mars är sista dag för att svara på enkäten.

  300 enkäter har gått ut

  Studien, med arbetsnamnet ”Arbetsmiljön efter sammanläggningar”, består av en enkät till samtliga yrkeskategorier som KyrkA organiserar. Totalt har runt 300 enkäter skickats ut till arbetsplatser av olika storlek. Kärnfrågan i studien är om och hur de många sammanslagningarna till större enheter i Svenska kyrkan påverkat arbetsmiljön och de anställdas upplevelse av hälsa och stress. En annan del av studien analyserar särskilt om arbetsmiljön har påverkats för akademiker som arbetar i den icke församlingsvårdande verksamheten, exempelvis ekonomer, jurister, HRpersonal och kommunikatörer.


  Små församlingar har inte gynnats

  – Vi vet från tidigare forskning att strukturförändringar innebär påfrestningar på människor i organisationen. Det är viktigt att se hur man genomför förändringar och riskerna med dem. Det vi har sett är att en moderförsamling inkorporerat en liten församling och dominerat hela processen, t ex i arbetsgrupperna. Det har inte gynnat personalen i den lilla församlingen, konstaterar AnnSophie Hansson, som tillsammans med maken Per genomför hälsostudien.

  Nästan alla sammanläggningar som har genomförts under senare tid kom till under året 2014 då hela 115 sammanläggningar gjordes. Sammanläggningarna har dels handlat om stora kyrkliga samfälligheter som nu har blivit nya pastorat, med samma gränser som tidigare samfälligheter, exempelvis Västerås pastorat. Dels har flera pastorat med många små församlingar lagts ihop och blivit ett pastorat. Ett exempel är Norra Gotlands pastorat som idag består av 7 församlingar och totalt 25 kyrkor.


  Mer stress och ohälsa

  KyrkAs hälsostudie har många frågor kring psykosocial hälsa. Syftet är att försöka klargöra om de anställda upplever att de har mer att göra göra och upplever mer stress eller ohälsa som kan kopplas till den nya arbetssituationen.

  – Ja, det blir ett antal frågor om den psykiska hälsan. Känner de sig uttröttade efter arbetet? Upplever de stress som är kopplad till arbetssituationen, säger Ann-Sophie Hansson.

  – Andra frågor kan vara om deras kompetens utnyttjas. Eller känner de sig överkvalificerade för uppgifterna. Har de stöd av arbetskamrater? Pratar de med varandra? exemplifierar Per Hansson.

   

  Bedöma sin egen hälsa

  Studien har också ett fokus på gruppen akademiker som inte arbetar direkt i den församlingsvårdande verksamheten. Har den nya organisationen, som ofta sagts vara mer kostnadseffektiv då den kräver mindre administration i verkligheten blivit mer effektiv, funderar AnnSophie Hansson.

  – Har den nya arbetssituationen inneburit mer arbete? Får man betalt för övertid? Finns det sjukskrivning det senaste året – och kan den kopplas till arbetssituationen, till stress? När det gäller sjukskrivningar har vi statistik som visar om den har ökat. Här behöver vi också samköra en del frågor för att se om det finns samband, säger Ann-Sophie Hansson och sammanfattar.

  – I slutändan handlar det om att analysera materialet för att se vad som är troligt att koppla till sammanläggningen. Men inte minst handlar det om att den svarande själv bedömer sin egen hälsa.

  Roland Asplund 

   

  PER HANSSON är seniorprofessor emeritus i pedagogik med inriktning mot organisation och ledarskap samt f d direktor för Stiftelsen Fjellstedtska skolan. 

  ANN-SOPHIE HANSSON är med dr i socialmedicin och f d folkhälsochef i Västmanlands läns landsting.

   

   

   
   
  Kyrkans Akademikerförbund
  Östermalmsgatan 68 A
  114 50 Stockholm
  Besök: Östermalmsgatan 68 F
   
  Telefon: 08-441 85 60
  Fax: 08-441 85 77
  kansli@kyrka.se
  Org.nr: 802002-7218