Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Jobbet måste backa

2019-01-15  |  Uppdaterad 2019-01-31

Har du svårt att säga nej till mer arbete och din arbetsbelastning är för hög? Många akademiker har stor arbetsbelastning och höga krav i sitt arbete. Det kan vara svårt att säga i från när det blir för mycket: stress och dålig sömn och återhämtning. Du känner krav på att ständigt vara tillgänglig och gränserna mellan arbete och fritid flyter. Du tänker ofta på ditt arbete när du är ledig.

Se till att du inte tappar greppet och blir en ”workaholic”. Långa arbetsveckor på 50-55 timmar och mer, problem med att varva ned och långvarig stress leder till sömnstörningar. Får det pågå under flera år leder det till sjukdomar. Risken för typ 2 diabetes, stroke och depression ökar.

Det är fem gånger vanligare att drabbas av psykisk ohälsa bland kvinnliga akademiker än bland manliga. KyrkAs undersökning visar att kvinnliga akademiker i Svenska kyrkan mår sämre än kvinnliga akademiker i andra samhällssektorer.Sammanläggningar av församlingar i Svenska kyrkan. Påverkan på arbetsmiljö och hälsa

Sacos undersökningar visar att psykisk ohälsa ökar mest bland akademiker. Läs rapporten här 

För att hantera stress och dålig sömn behövs resurser och stöd i arbetet men också tid för återhämtning och vila. Du har rätt att ställa krav på din arbetsgivare på till exempel riktlinjer och stöd. Du kan alltid kontakta KyrkA för rådgivning och stöd. Vi kan hjälpa till att ta initiativ till att ni får tydliga ramar på arbetsplatsen. 

Det kan till exempel vara genom:
- att tillsammans med dig och dina arbetskamrater och din arbetsgivare arbeta fram riktlinjer för tillgänglighet utanför arbetstid. Riktlinjerna bör utformas gemensamt mellan arbetsgivare, facket och anställda.
- KyrkA har förslag på tillgänglighetspolicy som kan användas i arbetet: Se policy i högerspalten ovan. 
- en överläggning - i princip ett formaliserat samtal - påminna din arbetsgivare om att det behövs en kontinuerlig dialog mellan chef och anställda om uppdrag, förväntningar och prioriteringar i arbetet.

KyrkA har under flera år drivit frågan om bra psykosocial arbetsmiljö inom Svenska kyrkan. För två år sedan kom nya föreskrifter, OSA (föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö) som reglerar frågor som arbetsbelastning, arbetstid, kränkande särbehandling och psykiskt påfrestande arbetsuppgifter. Det är viktigt att vi alla inom Svenska kyrkan jobbar förebyggande med en långsiktigt hållbar arbetsmiljö för att undvika arbetsrelaterad ohälsa.

Läs mer om Jobbet måste backa

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218