Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Karensdagen ersätts av karensavdrag

2018-12-20

Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med sjukfrånvaro. Avdraget är 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka.

Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen i sjukförsäkringen och ersätts av ett karensavdrag. Med karensavdraget försvinner kopplingen mellan det avdrag som görs för karens och arbetsförhållandena under den första dagen i sjukperioden. 

De nya reglerna om karensavdrag innebär att sjuklön beräknas för alla dagar i sjuklöneperioden. Från sjuklönen görs ett karensavdrag som ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön. Avdraget kommer därför att motsvara nuvarande karensdag beloppsmässigt för de flesta arbetstagare.

Syftet med ändringen är att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara förutsägbart och rättvist. Karensavdraget ska vara lika stort oberoende av hur lång arbetsdag arbetstagaren skulle haft under insjuknandedagen, när på dagen insjuknandet sker eller vilken omfattning sjukfrånvaron har.

Eftersom karensavdraget görs från sjuklönen kan avdraget totalt aldrig bli större än den beräknade sjuklönen som utan karensavdrag skulle ha betalats till arbetstagaren.

Om en arbetstagare blir sjuk igen inom fem kalenderdagar från det att hens föregående sjukperiod avslutades räknas dagar med sjuklön i de olika perioderna samman. Om ett helt karensavdrag har gjorts i den tidigare sjukperioden ska inget karensavdrag göras i den nya perioden.

Svenska kyrkans avtal 17 kommer att ändras vad gäller karensavdraget. En överenskommelse mellan parterna kommer att träffas som gäller 2019. Mer information kommer.

Bestämmelserna om karensavdrag införs i lagen (1991:1047) om sjuklön och i socialförsäkringsbalken (2010:110).

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218