Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Komminister kritiseras av domkapitlet

2014-11-06

Domkapitlet i Luleå stift riktar kritik mot två präster i Gällivare på vilket sätt de bemött sin kvinnliga kollega, men avskriver ändå ärendet.

Komministern Anna Fjällborg i Gällivare-Malmberget anmälde kyrkoherde Mats Rönndahl och komminister Nicklas Larsson för kränkande särbehandling och diskriminering. Domkapitlet menar att de anmälda prästerna inte har begått något brott mot kyrkoordningen. Men domkapitlet ifrågasätter heller inte anmälarens uppgifter.

Komminister Niklas Larsson ska ha sagt att han inte kan acceptera Anna Fjällborg som präst, för att hon är kvinna. Under utredningen har han emellertid förklarat sig beredd att helt tjänstgöra med andra prästvigda, oavsett kön. Det har inte heller uppkommit någon situation där han vägrat tjänstgöra tillsammans med Anna Fjällborg, skriver domkapitlet.

Komminister Niklas Larsson kritiseras ändå av domkapitlet. Genom sina uttalanden har han gett uttryck för en ämbetssyn som inte är förenlig med Svenska kyrkans ordning, menar domkapitlet

Vad gäller kyrkoherden anser domkapitlet att det främst handlar om arbetsledning, vilket inte är en fråga för domkapitlet. Kritik kan riktas mot kyrkoherden för hur han har hanterat situationen. Trots olämpligt agerande har han inte brutit mot kyrkoordningen, säger domkapitlet i sitt beslut.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218