Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Kvinnor i Sverige tjänar 15 procent mindre än männen

2015-03-11

Kvinnor i Sverige tjänar 15 procent mindre än männen. För EU som helhet är löneskillnaden 16,4 procent. Minst skillnad mellan kvinnor och män uppvisar Sloveniens arbetsmarknad med 3,2 procent, störst skillnad Estland med 29,9. I Tyskland och Storbritannien tjänar kvinnor omkring 20 procent mindre än män.

Det är  EU-kommissionens statistikmyndighet Eurostat, som tagit fram statistiken och den visar att kvinnor tjänar i genomsnitt 16,4 procent mindre än män inom EU. Statistiken är från 2013 och visar på ett minskande lönegap sedan 2008 då skillnaden var 17,3 procent enligt Eurostats beräkningar.

Löneskillnaden i Sverige är enligt Eurostats beräkningar 15,2 procent. Sverige har enligt statistiken den högsta andelen kvinnliga förvärvsarbetare i EU: 77 procent. Av dessa är emellertid mer än en tredjedel deltidsanställda.

Enligt den senaste årsrapporten från EU-kommissionen om jämställdhet mellan kvinnor och män, som publicerades i veckan, är skillnaderna fortsatt stora på arbetsmarknaden. 71,9 procent av männen i EU är heltidssysselsatta medan siffran för kvinnor endast når 53,7 procent. Skillnader i pensioner är 38,5 procent.

I en kommentar till rapporten menade ansvarig EU-kommissionär Vera Jourova att kommissionen vill att förslagen till mammaledighetsdirektiv och könskvotering till bolagsstyrelser antas av rådet och parlamentet så fort som möjligt. Kommissionen håller även på att ta fram en ny EU-strategi för jämställdhet mellan kvinnor och män, som ska ersätta den som löper ut detta år.

Läs mer: Fackligt EU

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218