Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Kyrkans Akademikerförbund är medlem i Svenska FN-förbundet

2012-05-01  |  Uppdaterad 2012-06-11

Kyrkans Akademikerförbund är numera medlem i Svenska FN-förbundet, en ideell förening som verkar för ett bättre och starkare FN. Beslut om medlemskap togs av förbundet styrelse i februari i år.

Svenska FN-förbundet är en ideell förening som verkar för ett bättre och starkare FN. Verksamheten bygger på FN:s tre huvudområden: utveckling, fred och säkerhet samt mänskliga rättigheter.

Föreningen har drygt 5 600 medlemmar, engagerade i 112 lokala FN-föreningar. Cirka 90 riksorganisationer är medlemmar i Svenska FN-förbundet som på så sätt också fungerar som paraplyorganisation för FN-relaterade frågor.

Svenska FN-förbundet har i ökande grad samlat in medel från allmänheten till stöd för olika FN-insatser runt om i världen. Genom FN-förbundets insamlingskampanjer Röj-en-mina, Skolmat Blir Kunskap och Flicka, ges fortlöpande stöd inom olika områden. FN-förbundet samlar också in medel som stöd till FN:s katastrofinsatser i t ex Haiti och Pakistan.

Arbetet leds av en styrelse med 19 medlemmar. Aleksander Gabelic från Linköping är ordförande. Svenska FN-förbundets kansli i Stockholm har 25 anställda och leds av generalsekreterare Linda Nordin Thorslund.

Det finns omkring 100 FN-förbund i världen.

Läs mer på www.fn.se

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218