Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

KyrkA har forsatt betala a-kassan

2019-01-30

I samband med övergången till nytt medlemsregister har några medlemmar inte blivit debiterade för sitt medlemskap i a-kassan AEA.Vi beklagar givetvis detta och den som drabbats av detta kommer att debiteras detta på nästa faktura eller avi.

Vi vill även betona att det är ingen risk för att du blir utesluten ur AEA på grund av detta. KyrkA har fortsatt betala din avgift dit och du får i efterhand betala oss för det.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218