Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

KyrkA kräver bättre arbetsmiljö

Publicerat i Kyrkans Tidning 2017-01-18

2017-01-23

Gemensam arbetstidsmodell för präster, diakoner och församlingspedagoger är ett av målen när turen nu kommit till Kyrkans Akademikerförbund att framföra sina krav till arbetsgivarorganisationen.

– Vi måste förbättra villkoren så de känns relevanta för kyrkans område, säger Bror Holm, förbundsordförande, Kyrkans Akademikerförbund.

Arbetsmiljön är i fokus i årets avtalsrörelse och KyrkA riktar in sig extra mycket på arbetstidsfrågor.

Till exempel att diakoner och församlingspedagoger ska få samma arbetstidsmodell som prästerna, så kallad församlingsarbetstid. Modellen innebär 40 timmars arbetsvecka med två fridagar. Därutöver har man 15 fridagar som kompensation för arbete på lätthelgdagar.

Vad är det som inte fungerar i dag?

– Arbetsgivaren har idéer om arbetstider som egentligen går helt stick i stäv med vårt sätt att se på det. De tar vaktmästarnas tid som utgångspunkt som är hämtad efter ett landstingsavtal. Vi tycker att man måste ha en större anpassning till kyrkans verksamhet och verklighet, säger Bror Holm.

Den andra delen handlar om att arbetstid och fritid måste skiljas åt på ett tydligare sätt.

– Vi får inte glömma att prästerna är den grupp som toppar långtidssjukskrivningarna. Och hot och våld är något som inte minst diakoner utsätts för. Arbetsgivaren måste organisera arbetet så att det man utför i sin tjänst är normal arbetstid. Präster har samma behov som alla andra av familj, arbete, fritid och återhämtning.

På många håll i landet är också bristen på bland annat präster påtaglig. Det har lett till ökad belastning på kvarvarande kollegor, och problemet har blivit kännbart även på större tätorter, menar fackförbundet.

– Det här måste man ta tag i. Prästbristen är inte lika stor överallt men på vissa håll är det upp till 25 procents vakanser. Ser man på landet i stort finns det för få präster. Vi tror att hela Svenska kyrkan behöver ta ett krafttag med de här grupperna. Tar man en präst som börjar sin utbildning i dag så är den inte i tjänst förrän om sex år och med den här utvecklingen och 50-talisterna som går i pension så är det här oerhört allvarligt.

En del av lösningen är enligt KyrkA att parterna använder avtalsrörelsen för att skapa bra villkor i kyrkan.

– Jag brukar alltid hävda att bra anställningsvillkor leder till att folk söker sig till utbildningar. Om vi skulle sänka läkarlönerna till 20 000 kronor i månaden så tror jag inte vi skulle ha samma antal som stod och stampade vid dörren för att bli läkare.

Cecilia Herm, förhandlingschef på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, har tidigare sagt att de har fått ”mycket tydliga signaler från kyrkans arbetsgivare att dagens komplexa arbetstidsregler skapar problem i verksamheten”. Därför vill arbetsgivarorganisationen bland annat införa möjlighet till årsarbetstid i avtalet och justera arbetstidsreglerna för präster och kyrkomusiker.

De menar att de många olika arbetstidsmodellerna leder till slitningar mellan yrkesgrupper och gör det onödigt svårt att samarbeta i team. Just detta är även Bror Holm inne på men han säger att teamarbetet mellan präster, diakoner och församlingspedagoger förstärks om man inför församlingsarbetstid, inte årsarbetstid.

– Generellt sätt så vill vi att kyrkan värderar sin personal bättre än vad man gör i dag, säger Bror Holm.

I slutet av förra veckan lämnade Kyrkans Akademikerförbund över sina krav till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation som i sin tur lämnade över sina bud. Den 31 mars löper Svenska kyrkans avtal ut och målsättningen är att nya avtal ska vara klara innan dess.

Krav inför Avtal 17

● Ge tid för återhämtning och att regler för arbetstider och beredskap fungerar

● Åtgärder för att minska risk för stress och utmattning

● Öka antalet sökande till utbildningar som leder till tjänster inom Svenska kyrkan

Text: Sara From

 

Kyrkans Tidning

Läs mer

16 december 14:11

Arbetstiden het fråga för fack och arbetsgivare

 

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218