Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

KyrkA och skatterna

2015-03-25

I en debattartikel i Dagens Nyheter lördagen den 14 mars framförde LO och Saco kravet på en parlamentarisk översyn av skattesystemet. Där fanns också förslag om att återinföra arvs- och gåvoskatten och att införa en enhetlig moms på 25 procent. Sedan dess har debatten varit livlig och flera av Sacoförbundens kanslichefer har diskuterat hur förbunden ska hantera efterspelet av debattartikeln.

Hur ställer sig då förbunden till detta? Så här svarar de olika förbunden inom Saco generellt på de frågor som kommit upp i diskussionen.

1) Står ert förbund bakom att man bör återinföra arvs- och gåvoskatten? Förbunden har Ingen uttalad uppfattning. I en bred skatteöversyn kan alla möjligheter ses över. Det finns både för- och nackdelar med återinförd arvs- och gåvoskatt. Det är dock inte alls säkert att det går att hitta en beskattning som fungerar. Det är upp till utredningen.

2) Bör värnskatten slopas? Ja. Skatten på arbete bör sänkas, utbildning ska löna sig. Sverige har tillsammans med Danmark världens högsta marginalskatter på arbete.

3) Enhetlig moms på 25 procent? Förbunden har ingen uttalad uppfattning. En enhetlig moms kan vara ett sätt att finansiera sänkta skatter på arbete. Men det är upp till utredningen.

4) Bör man tillsätta en parlamentarisk utredning för att utreda skattesystemet? Ja. Den senaste skattereformen som genomfördes i början av 1990-talet har blivit en schweizerost med allehanda kryphål efter alla förändringar som gjorts. Det är dags att ta ett nytt samlat grepp för att få ett likformigt skattesystem.

Kyrkans Akademikerförbund delar den uppfattning som kommer i uttryck i ovanstående, dvs. att det bör göras en parlamentarisk utredning av skattesystemet. Sedan bör utredningen i sitt arbete ta upp och diskutera detaljfrågor som momssatser och eventuella arvs- eller gåvoskatter.

 

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218