Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

KyrkA på Nordiskt Forum i Malmö

2014-05-27  |  Uppdaterad 2014-06-13

KyrkA medverkar vid ett seminarium på det stora jämställdhetsmötet Nordiskt Forum i Malmö. Seminariet belyser villkoren för ledarskap i Svenska kyrkan och vårt gemensamma ansvar för förändring.

Nordiskt Forum i Malmö arrangeras av organisationer ur den nordiska kvinnorörelsen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Den 12-15 juni kommer tusentals personer att samlas för att sätta agendan för framtidens jämställdhetspolitik. Konferensens program och diskussioner har sin grund i FN:s Kvinnokonvention, Pekingdeklarationen och Handlingsplanen från Peking.

Från Kyrkans Akademikerförbund medverkar bland andra förbundsordförande Bror Holm och Maria Ottensten som är ordförande för Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan.

1958 blev det möjligt för kvinnor att få bli präster i Svenska kyrkan och den 15 juni i år blir den första kvinnan, Antje Jackelén, ärkebiskop. Men förutsättningarna för kvinnor att vara präster och ledare i kyrkan behöver fortfarande belysas och diskuteras. En strukturell genderproblematik avtecknar sig för kvinnor i chefspositioner i Svenska kyrkan. Seminariet handlar bland annat om vilka utmaningar och möjligheter som vi ser i framtiden.

Ann Aldén, Församlingsherde, Malmö Svenska kyrkan

Pamela Garpefors, Kontraktsprost, Karlskrona Svenska kyrkan

Eva-Lotta Grantén, Stiftskanslichef Svenska kyrkan

Bror Holm,  Kyrkoherde och förbundsordförande för Kyrkans Akademikerförbund

Tuulikki Koivunen Bylund, Biskop i Härnösand stift Svenska kyrkan

Maria Ottensten, Kyrkoherde och ordförande för Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan

Anna von Malmborg, Samordnare för arbetsmiljöfrågor Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

 

Nordiskt Forum äger rum på Malmö Arena och Malmömässan. I sin strävan efter att bli en jämställd stad har Malmö stad arbetat intensivt med jämställdhetsintegrering, infört barnomsorg på kvällar och nätter, budgetmål om rätt till heltid och har ett gediget arbete kring mäns våld mot kvinnor. Närheten till internationella flygplatser, snabba tåg och ett glittrande hav gör Malmö till en attraktiv plats.

Anmälan är öppen! Passa på och köp din biljett nu!

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218