Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

KyrkA satsar på bättre arbetsmiljö i årets avtal

2013-01-29  |  Uppdaterad 2013-01-30

Bättre arbetsmiljö och ökad möjlighet till kompetensutveckling. Det är KyrkA:s två främsta krav vid årets avtalsförhandlingar. Idag överlämnades avtalskraven till motparten, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

En rapport hösten 2011 visade att präster tillhör de grupper som är mest sjukskrivna på grund av stress. Detta behöver uppmärksammas än mer och åtgärdas på alla nivåer inom Svenska kyrkan. Respekten för gränsen mellan fritid och arbetstid ska upprätthållas. KyrkA kräver: – att arbetstiden ska vara mer strukturerad och reglerad och bör inte uppgå till i genomsnitt mer än 40 timmar per vecka. – rätt till friskvårdsbidrag. – att de lokala arbetsgivarna får stöd och hjälp från centralt håll om hur de ska motverka stress och utmattningssyndrom.

De som arbetar med gudstjänst, själavård och kyrkliga angelägenheter arbetar i ett samhälle som snabbt förändras. Därför är kompetensutveckling en allt mer angelägen fråga också inom Svenska kyrkan. KyrkA vill att arbetsgivarna får en skyldighet att skapa en ledningsorganisation vars uppgift är att ta tillvara alla medlemmars kompetens och vidareutveckla den.

Ökad facklig tid Strukturförändringarna inom kyrkan drabbar KyrkA:s medlemmar hårt. När samfälligheter och pastorat slås samman till större enheter förändas arbetsvillkoren drastiskt. Kyrkans Akademikerförbund kräver därför ökade möjligheter att arbeta fackligt på betald arbetstid.

Lön efter utbildning, kompetens och vilket ansvar den anställda har. KyrkA begär ha ett löneutrymme på lägst 3,4 procent.

Vibeke Hammarström, ombudsman 08-441 85 72.

Bror Holm, förbundsordförande 070-341 28 92, 060-56 30 45.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218