Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

KyrkA utmärker sig i jämställda löner

2017-04-24

Den stora skillnaden i livslön mellan kvinnor och män rör inte arbetstagare inom kyrkan som är anslutna till KyrkA. Medlemmar i KyrkA har enligt beräkningar endast 1% löneskillnad, vilket är utmärkande och positivt.

I andra yrken är livslönen för manliga akademiker i genomsnitt 16 procent högre än för kvinnliga. Vilket motsvarar 2,8 miljoner kronor (efter skatt). 

Beräkningarna baseras på 2014 års löner och regelverk. Livslönen avser en individs samlade livslön mellan 19 och 85 år. (Källa)

 

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218