Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Kyrkans tidning larmar om bristen på präster

2017-02-23  |  Uppdaterad 2017-02-24

Prästen i glesbygden har ett ansträngande arbete. Ofta får hon arbeta för två. För att den kyrkliga verksamheten ska fungera måste hon både göra det egna arbetet och det arbete som en kollega också skulle ha utfört.

Flera stift som har glesbygdsförsamlingar har brist på präster. Kyrkans tidning har tittar på tillgången på präster i fyra stift: Luleå, Härnösand, Västerås och Karlstad.

I Härnösand är 21 av stiftets 46 kyrkoherdar 60 år eller äldre och går i pension inom kort. Och liknande är situationen i Karlstads och Västerås stift.

Kyrkans tidning har i ett reportage följt Kyrkoherde Birgitta Halvarsson i Övre Älvdals församling i norra Värmland. Birgitta Halvarsson arbetar som ensam präst i församlingen. Det är en berättelse om mycket engagemang, men också långa resor och svårigheter då hon själv måste vara frånvarade från arbetet och det inte finns någon ersättare.

Läs reportaget i Kyrkans tidning nr 8, 2107.

Kyrkans Akademikerförbund har tidigare larmat om de problem som bristen på präster medför. Arbetsbelastningen på dem som är kvar ökar och med det risken för stress och stressjukdomar.

Så här löd början på ett pressmeddelande från januari i år:

”Bristen på präster förvärrar den redan ansträngda arbetsmiljön inom Svenska kyrkan. Fackförbundet Kyrkans Akademikerförbund har tidigare slagit larm om att Sveriges farligaste yrke finns i Svenska kyrkan; kvinnliga präster är de som har löpt den största risken att bli långtidssjukskrivna på grund av stress och utmattningssyndrom. Läget har förvärrats av den allvarliga bristen på präster.

Präster har en gedigen akademisk utbildning och bristen på präster har tidigare varit ett problem framförallt på glesbygden. Nu har svårigheterna att rekrytera präster blivit kännbar även på större tätorter. På vissa ställen i landet är bristen så allvarlig att var fjärde tjänst är vakant. Arbetsgivare söker nu efter präster att rekrytera i våra grannländer Norge och Finland. Konsekvensen av prästbristen är en ökad belastning på de kvarvarande kollegerna. ”

https://www.kyrka.se/press

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218