Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Kyrkoherde i Skåne får inte längre arbeta som präst

2013-06-13

En kyrkoherde i Skåne får inte längre arbeta som präst. Detta sedan domkapitlet i Lund fattat det ovanliga beslutet att förklara honom obehörig att utöva vigningstjänst.

– Han har uttalat sig på ett olämpligt och nedsättande sätt om personer, säger stiftsjurist Anders Ploman till TT.

Bakgrunden ligger en mångårig konflikt inom församlingen som lett till splittring i arbetslaget och splittring mellan förtroendevalda. Anställda har lämnat och Arbetsmiljöverket har funnit stora brister i arbetsmiljön och hotat med vite.

– Det är kyrkoherdens ansvar att sammanjämka stridiga viljor, men han har i stället tagit ställning för den ena sidan och inte alls försökt jämka, säger Ploman till TT.

Sedan 2012 har kyrkoherden haft en prövotid på tre år, men domkapitlet har efter en utredning kommit fram till att han betett sig olämpligt igen.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218