Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Kyrkoherde och kvinna - ny bok med genusperspektiv

2013-05-23  |  Uppdaterad 2013-12-17

 • Den andra september släppte Argument Förlag i samarbete med Kyrkans Akademikerförbund en intervjubok om hur det är att vara kyrkoherde och kvinna. Boken kan beställas från Argument förlag.

  Boken, "Kyrkoherde och kvinna", består av kortare intervjuer med 30 kyrkoherdar från hela landet, 25 kvinnor och fem män. Kvinnorna berättar om vilka erfarenheter som gjorts och vilka utmaningar det inneburit att vara yrkeskvinna i ett tidigare mansdominerat område.

   – Frågan om kvinnliga kyrkoherdars arbetssituation uppstod då vi genom våra medlemmar uppmärksammades på att det fortfarande finns en genderproblematik inom Svenska kyrkan, berättar Vibeke Hammarström, ombudsman och ansvarig för chefsfrågor på Kyrkans Akademikerförbund.

  Att bli utnämnd till kyrkoherde har traditionellt varit förbehållet män. Dessutom har även ”grundyrket”, prästämbetet, länge setts som ett typiskt manligt yrke. De kvinnor som inte bara blir präster, utan även chefer över präster trotsar därför könsbarriärerna på två nivåer.

  Vibeke Hammarström säger att förhoppningen med boken är att skapa medvetenhet om hur situationen ser ut idag.

  Dagens Eko och Kyrkans Tidning är några av de medier som tagit upp och kommenterat boken. Se länkarna till höger.

   

   

   
   
  Kyrkans Akademikerförbund
  Östermalmsgatan 68 A
  114 50 Stockholm
  Besök: Östermalmsgatan 68 F
   
  Telefon: 08-441 85 60
  Fax: 08-441 85 77
  kansli@kyrka.se
  Org.nr: 802002-7218