Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Kyrkostyrelsen positiv till Strukturutredningen

2012-06-20

 Den 14 juni beslutade Kyrkostyrelsen om ett förslag till en förändrad organisation och ledning för Svenska kyrkans församlingar. Beslutet var enhälligt och skrivelsen lämnas till kyrkomötet som i höst ska ta ställning till skrivelsen som fått namnet "Strukturfrågor i Svenska kyrkan".

– Församlingarna ska kunna leva och utvecklas och fungera i olika typer av miljöer, på landsbygden, i tätorter och i storstäder. De gemensamma strukturerna ska stödja detta, säger ärkebiskop Anders Wejryd i ett pressmeddelande.

Strukturutredningen, Närhet och samverkan, som skrivelsen grundar sig på fick i remissinstanserna starkt stöd. Däremot var remissinstanserna tveksamma till om stiften ska ha det ekonomiska ansvaret för vård och underhåll av kyrkobyggnader som ägs av församlingarna. Frågan ska därför ytterligare utredas.

På den lokala nivån ska finnas församlingar med kyrkofullmäktige som beslutande organ och kyrkoråd som verkställande organ. Alternativt kan församlingar tillsammans bilda ett pastorat som då har kyrkofullmäktige som beslutande och kyrkoråd som verkställande organ,

  • Församlingar som ingår i ett pastorat har som styrelse församlingsråd som utses av kyrkofullmäktige. Valbarheten till församlingsråden gäller hela pastoratet.
  • Församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam församlingsinstruktion.
  • Det ska inte längre finnas några flerpastoratssamfälligheter. De flerpastoratssamfälligheter som finns den 1 januari 2014 blir pastorat. Göteborgs kyrkliga samfällighet får dock finnas kvar under en övergångsperiod på två år.
  • Det görs ett förtydligande med innebörden att stiftens tillsyn omfattar även förvaltningen i församlingar och pastorat.

Kyrkostyrelsen vill att det ekonomiska utjämningssystemet ska utredas ytterligare. Den kraftiga inflyttningen från landsbygden till städerna ger anledning till det.

Vidare föreslår man fortsatt utredning om samverkansmöjligheter för begravningsverksamheten, kontraktens ställning och uppgifter, samt domprostens ställning.

Det var på uppdrag av 2007 års kyrkomöte som  Kyrkostyrelsen i maj 2008 tillsatte en utredning som skulle skapa bästa möjliga organisatoriska förutsättningar för församlingarna att fullgöra sin grundläggande uppgift – undervisning, gudstjänst, mission och diakoni. Utredningen som presenterades i november 2011 var enig i sitt förslag.

Betänkandet Närhet och samverkan var på remiss i stiften. Kyrkostyrelsen skrivelse  "Strukturfrågor i Svenska kyrkan" behandlas av höstens kyrkomöte.

 

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218