Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Majoriteten av KyrkA:s medlemmar arbetar även vid ledighet

2014-09-24

En nyligen genomförd undersökning visar att majoriteten medlemmarna i KyrkA i sommar har arbetat under sin semester. Hela 73 procent av de tillfrågade som svarat uppgav att de arbetat någon gång under semestern.

Merparten av arbetet har bestått av telefonsamtal eller mail-konversation. Många uppger också att de någon gång under semestern tagit emot besök eller gått på besök i ett tjänsteärende.

– Det här är inte bra, säger Vibeke Hammarström, tf kanslichef på KyrkA. Det är viktigt att dra en tydlig gräns mellan arbete och fritid. Vi vet genom Försäkringskassans undersökningar under flera år att våra medlemmar, särskilt präster och i synnerhet kvinnliga präster, löper stor risk att drabbas av utbrändhet. Semestern är en tid för vila och avkoppling och när du ska hämta kraft för att sedan kunna göra ett bra arbete.

Kyrkans Akademikerförbund kommer att använda resultatet från undersökningen i det fortsatta arbetet för att åstadkomma bra arbetsvillkor och minska riskerna för sjukdom.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218