Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Männen mår allt sämre psykiskt

2016-11-09  |  Uppdaterad 2016-11-17

Fysiska besvär av arbetet har länge varit den dominerande orsaken till arbetsrelaterad ohälsa bland män. Men för första gången är det nu lika vanligt bland män med psykiska som fysiska besvär. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Det är dubbelt så vanligt att kvinnor drabbas av psykiska besvär till följd av jobbet jämfört med män. Nästan 15 procent av kvinnorna  har besvär till följd av stress och psykiska påfrestningar i arbetet medan siffran för män är åtta procent. Men årets rapport från Arbetsmiljöverket visar att psykiska besvär bland män nu är lika vanliga som fysiska besvär. Och det är anmärkningsvärt.

– Arbetsbelastning och dåliga relationer på jobbet gör människor sjuka i allt högre utsträckning vilket syns tydligt både i forskningen och i vår och andra myndigheters statistik. Nyckeln, för att komma till rätta med det, är att arbetsgivaren i förväg går igenom risker för att kvinnor och män drabbas av stress och psykisk ohälsa, och försöker åtgärda dessa, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, i en kommentar.

Drygt 22 procent av de tillfrågade känner av någon typ av arbetsrelaterade besvär, fysiska eller psykiska. Det motsvarar drygt en miljon sysselsatta. Högst andel arbetsorsakade besvär har anställda inom vård och omsorg samt lärare och socialsekreterare. Det är fler kvinnor än män som har besvär till följd av jobbet. Det är enligt rapporten en följd av att arbetsmarknaden i Sverige är könssegregerad.

– Män som arbetar under samma villkor, såsom hög arbetsbelastning, brister på resurser, ohälsosamma arbetstider och kränkande särbehandling, drabbas i samma utsträckning som kvinnor, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Rapporten bygger på telefonintervjuer med 15 000 sysselsatta i åldern 16–64 år.

 

Läs hela rapporten här

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218