Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Meddelande om beslut från Kyrkostyrelsen

2017-05-04

Den präst som på kyrkoherdens delegation är ledamot i församlingsrådet i en församling och har ett ledningsuppdrag för den församlingen, bör benämnas församlingsherde.

Benämningen församlingsherde är en kombination av ett ledningsuppdrag i en församling och ett ledamotskap i den församlingens församlingsråd på delegation från kyrkoherden.Kyrkostyrelsens rekommendation ger utrymme för olika lokala lösningar men det är kombinationen av ledamotskap och ledningsuppdrag som bör föranleda denna benämning. Kyrkostyrelsen kan inom rådande reglering inte föreskriva utan endast rekommendera att en viss benämning används för viss typ av tjänst.

KyrkA har aktivt verkat för att detta uppdrag ska få en egen särskiljande benämning och Vibeke Hammarström, kanslichef säger att det är mycket glädjande att Kyrkostyrelsen nu har fattat ett beslut i frågan. Denna typ av uppdrag som tillkom efter de stora sammanslagningarna från och med 2014 behöver särskiljas från andra ledningsuppdrag då uppdraget de facto innebär ett arbete gentemot en styrelse i form av ett församlingsråd. Den valda benämningen är den mest använda inom Svenska kyrkan för detta uppdrag och närmare 100 anställda har redan denna benämning. 

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218