Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Milleniumproblematiken under lösning

2018-08-22

Det finns ett antal medlemmar som drabbats av den så kallade milleniumproblematiken. Det gäller de som av en eller annan anledning inte var anställda precis vid millennieskiftet, dvs. 1999-12-31, men som genom tidigare anställning tjänat in pensionskapital. Denna fråga har dryftats under ett antal år.

Skao yrkar nu att styrelsen för Kyrkans pensionskassa beslutar kompensera de som drabbats av lägre pension på grund av övergångsregler. Det handlar om individer som återfinns i Skaos och pensionskassans utredning. 

Avsikten är även att undvika överkompensation då det finns medarbetare som tjänat in pensionsrätter utanför kyrkan som kan påverka den slutliga pensionen. Kompensationen bedöms uppgå till cirka 15 miljoner kronor.

Det visar sig dock att styrelsen inte kan fatta detta beslut utan det behövs ett beslut av fullmäktige. Det innebär att beslut väntas komma först nästa år.

 

 

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218