Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Nationaldagen kan ge kompensationsledighet

2015-05-22  |  Uppdaterad 2015-05-25

I år infaller den 6 juni, nationaldagen, som normalt är en ledig dag, på en lördag. Enligt avtalet mellan KyrkA och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har en anställd möjlighet att ta ut en extra ledig dag som kompensation för nationaldagsledigheten som i år bortfaller.


Avtalet innehåller alltså en bestämmelse om kompensation med en ledig dag om nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. Arbetstagarens önskemål om när den lediga dagen ska tas ut ska tillgodoses om det är förenligt med verksamhetens krav.

Ovanstående gäller dock inte om du arbetar som präst, eller arbetar enligt församlingsarbetstid, FAT. Då har du 15 fridagar oavsett antalet lätthelgdagar under året.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218