Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Nej till pensionsavtal från KyrkA och övriga fackförbund

2014-11-28  |  Uppdaterad 2015-01-23

Det blir inget nytt tjänstepensionsavtal inom överskådlig tid för anställda i Svenska kyrkan. De fackliga parterna har nu sagt nej till det förslag som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation lagt fram. KyrkA motiverar sitt nej med att avtalsområdet är för litet för en särskild pensionslösning och majoriteten av medlemmarna skulle förlora på ett sådant avtal.

 •  Bild: Lennart Håkansson
 • – Våra beräkningar visade att en majoritet av våra medlemmar skulle förlora på den föreslagna pensionsplanen. Därför såg vi ingen möjlighet att komma överens. Vi är dock öppna för att förhandla om någon annan lösning, säger Vibeke Hammarström, kanslichef på Kyrkans Akademikerförbund. Sacos pensionsexpert Ossian Wennström, som har representerat KyrkA i förhandlingarna, berättar att en stor del av denna tid ägnats åt att jämföra de ekonomiska konsekvenserna för olika löntagargrupper inom kyrkan beträffande nuvarande avtal och det föreslagna avtalet.

  – Bland annat anser vi att Svenska Kyrkan är ett för litet kollektiv, 23 000 personer, för att ha ett eget pensionsavtal. Kostnaderna blir för höga. Den långa intjänandeperioden på 35 år är vi också tveksamma till, säger Vibeke Hammarström till nyhetsbrevet Pension och Förmåner.

   

  Premie

  Premien är den avgift du eller din arbetsgivare betalar in till din pension.

  Premiebestämd pension

  Premiebestämd pension innebär att premiens, avgiftens, storlek är bestämd på förhand. Den kan exempelvis vara en viss procent av lönen eller ett visst belopp.

  Förmånsbestämd pension

  Förmånsbestämd pension kallas det när man på förhand bestämmer hur stor pensionen ska bli, att den exempelvis ska vara en viss procent av den lön du har när du går i pension.

   
   
  Kyrkans Akademikerförbund
  Östermalmsgatan 68 A
  114 50 Stockholm
  Besök: Östermalmsgatan 68 F
   
  Telefon: 08-441 85 60
  Fax: 08-441 85 77
  kansli@kyrka.se
  Org.nr: 802002-7218