Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Otillåten stridsåtgärd i kyrkan

2017-09-18  |  Uppdaterad 2017-09-27

Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA, kan konstatera att Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, uppmanar sina medlemmar att vidta en otillåten stridsåtgärd. Skao har i ett brev till alla arbetsgivare i Svenska kyrkan meddelat; ”Det finns inte längre något förbud mot lokala förhandlingar, men det är mycket olämpligt att höja lönerna eftersom det kan innebära en extra lönehöjning utöver löneavtalet.” (Observera nr23 2017). Vidare uppmanar Skao följande: ”Därför rekommenderar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation å det starkaste att inga löneförhöjningar ges till medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund tills vidare. ”  

Skao uppmanar församlingar och pastorat att vidta otillåten stridsåtgärd
Avtalsförhandlingarna mellan de bägge parterna KyrkA och Skao har pågått sedan januari 2017. I juni inleddes medling med de båda erfarna medlarna Claes Stråth, före detta generaldirektör för medlings­institutet och Karl-Olof Stenqvist. I onsdags, 13 september, meddelade Skao att de frånträder medlingen. Samtidigt meddelade Skao att nuvarande avtal (Avtal 16) gäller. Mot bakgrund av detta ska samtliga i avtalet reglerade frågor hanteras i enlighet med detta. Sent fredag eftermiddag den 15 september meddelar Skao arbetsgivarna i Svenska kyrkan att de ska avstå från att höja lönerna för KyrkAs medlemmar – en uppmaning som strider mot innehållet i avtalet och det kommunala huvudavtalet.

Detta är återigen en negativt präglad handling från Skaos sida, säger Bror Holm, förbundsordförande i Kyrkans Akademiker­förbund. Jag är själv kyrkoherde och en av de arbetsgivare som uppmanats att bryta mot avtal.

Arbetsrättsexpert uttalar sig
KyrkA har konsulterat arbetsrättsexperten Tommy Iseskog i frågan om det Skao uppmanar till är tillåtet för de lokala arbetsgivarna enligt det gemensamma huvudavtal som fortsatt gäller mellan parterna. Det nu gällande avtalet reglerar att en årlig löneöversyn ska ske för alla arbetstagare.

Då avtalet från 2016 gäller innebär arbetsgivarorganisationens uppmaning att inte följa avtalet en uppmaning att vidta en otillåten stridsåtgärd, säger Tommy Iseskog. Dessutom är åtgärden som föreslås allvarlig och kan medföra skadestånd på över 100 000 kr för de lokala arbets­givarna om de följer Skaos anvisning, varnar universitetslektorn och arbetsrättsexperten Tommy Iseskog.

Avtalet är inte uppsagt och då råder fredsplikt. Skaos uppmaning är ett brott mot fredsplikten och syftet torde vara att påverka avtalsförhandlingarna, bedömer Tommy Iseskog.

Ingen procentsats inget hinder
– Att det inte finns en procentsats som gäller för 2017 är inget hinder för att för­handla eller ha lönesättande samtal. Avtalets övriga delar är dock gällande och då har våra medlemmar också rätt till löneökning, precis som alla andra arbetstagare i Svenska kyrkan, fastslår kanslichefen Vibeke Hammarström.

Läs också: Sveriges Radio P1, Tv4, Dagens Nyheter m fl har uppmärksammat de senaste dagarnas händelser. Se länkar på denna sida.

Se också pressmeddelande.

Se också insändare från Erika Helenius, medlem i KyrkA.
"När fler kvinnor blir präster
vill man försämra arbetsvillkoren". 

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218