Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Nytt treårigt avtal tecknat

2017-12-01  |  Uppdaterad 2017-12-12

 •  Bild: Johannes Frandsen
 •  

  Avtal i elfte timmen innan jul

  Julen står för dörren och då går Svenska kyrkan in i sin allra mest intensiva arbetsperiod.

  – Det är december månad och julen är den mest arbetsintensiva månaden för präster, men även för pedagoger och diakoner, förklarar Bror Holm, förbundsordförande. Även om det var i elfte timmen, är det viktigt att avtalet blev klart, så att vi får julfrid i Svenska kyrkan och verksamheten inför våren 2018 kan planeras.

  Avtalsrörelsen startade i januari 2017 och medlare kallades in i juni då parterna stod alltför långt ifrån varandra. Stötestenen från KyrkAs sida har varit att arbetsgivaren ville ta bort de 15 fridagarna för prästerna. Dessa är en väldigt viktig faktor för att möjliggöra återhämtning för denna yrkeskategori, som har Sveriges högsta sjukskrivningstal vad gäller långtidssjukskrivning på grund av utmattning.

   

  Löneförhandlingar utan hinder

  – Avtalet är treårigt, varav ett halvår redan har förflutit, förklarar Vibeke Hammarström, kanslichef och tillika förhandlingschef på Kyrkans Akademikerförbund. Löneökningarna har i många fall redan förhandlats för 2017 då ju Avtal 16 har gällt och procentsatsen kunnat härledas från märket, enligt den förhandlingsordning som finns. För 2017, 2018 och 2019 följer löneökningarna industrins märke som ligger för 2017 på 2,2% respektive 2018: 2,0 % respektive 2019: 2,3 % som lägsta insamlingsprocent. Sammantaget ger avtalet under tre år minst 6,5 %.

  Att ett nytt avtal är tecknat innebär att de lokala löneförhandlingarna nu kan genomföras utan förhinder. Värt att notera är att löneökningarna gäller från den 1 april 2017, dvs. retroaktivt åtta månader.

   

  Alla har rätt till ob och övertidsersättning

  – Det nu undertecknade avtalet medger att präster kan fortsätta arbeta som förut med ledighet hela dagar, säger Bror Holm. De 15 fridagarna finns i praktiken kvar de närmaste åren.

  En annan orsak till parternas ansträngda relation var tidigare bud från Skao som innehöll kraftigt försämrade ekonomiska villkor; nämligen att ersättningen vid övertid, vid obekväm arbetstid och vid beredskap föreslogs tas bort för präster. Det fanns också frågetecken kring huruvida kraven i arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv var uppfyllda.

  – Nu är avtalet rättvist ur ersättningssynpunkt och alla yrkeskategorier har rätt till övertidsersättning, ersättning för obekväm arbetstid samt beredskap, vidareutvecklar Bror Holm som är nöjd med att dessa ersättningar nu är kvar i avtalet.

  – Vi är mycket nöjda med att arbetsgivarparten nu tydligt angett att arbetstidslagen gäller för präster med reglerad arbetstid. Det är en skyddslagstiftning som behövs när många präster blir sjukskrivna på grund av utmattning och stress, konstaterar Bror Holm. Villkoren för våra övriga yrkesgrupper har inte heller försämrats då avtalet medger en möjlighet till verksamhetsanpassad arbetstid.


  Frågor?

  Ett nytt avtal innebär ofta att många frågor uppstår. Vi kommer att komma ut med mer information i takt med att förhandlarna hinner analysera innehållet i avtalet. Till dess: Vänd dig till din kretsordförande med dina frågor!

   

   

  Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA, kan konstatera att Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, uppmanar sina medlemmar att vidta en otillåten stridsåtgärd. Skao har i ett brev till alla arbetsgivare i Svenska kyrkan meddelat; ”Det finns inte längre något förbud mot lokala förhandlingar, men det är mycket olämpligt att höja lönerna eftersom det kan innebära en extra lönehöjning utöver löneavtalet.” (Observera nr23 2017). Vidare uppmanar Skao följande: ”Därför rekommenderar Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation å det starkaste att inga löneförhöjningar ges till medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund tills vidare. ”  

  Skao uppmanar församlingar och pastorat att vidta otillåten stridsåtgärd
  Avtalsförhandlingarna mellan de bägge parterna KyrkA och Skao har pågått sedan januari 2017. I juni inleddes medling med de båda erfarna medlarna Claes Stråth, före detta generaldirektör för medlings­institutet och Karl-Olof Stenqvist. I onsdags, 13 september, meddelade Skao att de frånträder medlingen. Samtidigt meddelade Skao att nuvarande avtal (Avtal 16) gäller. Mot bakgrund av detta ska samtliga i avtalet reglerade frågor hanteras i enlighet med detta. Sent fredag eftermiddag den 15 september meddelar Skao arbetsgivarna i Svenska kyrkan att de ska avstå från att höja lönerna för KyrkAs medlemmar – en uppmaning som strider mot innehållet i avtalet och det kommunala huvudavtalet.

  – Detta är återigen en negativt präglad handling från Skaos sida, säger Bror Holm, förbundsordförande i Kyrkans Akademiker­förbund. Jag är själv kyrkoherde och en av de arbetsgivare som uppmanats att bryta mot avtal.

  Arbetsrättsexpert uttalar sig
  KyrkA har konsulterat arbetsrättsexperten Tommy Iseskog i frågan om det Skao uppmanar till är tillåtet för de lokala arbetsgivarna enligt det gemensamma huvudavtal som fortsatt gäller mellan parterna. Det nu gällande avtalet reglerar att en årlig löneöversyn ska ske för alla arbetstagare.

  – Då avtalet från 2016 gäller innebär arbetsgivarorganisationens uppmaning att inte följa avtalet en uppmaning att vidta en otillåten stridsåtgärd, säger Tommy Iseskog. Dessutom är åtgärden som föreslås allvarlig och kan medföra skadestånd på över 100 000 kr för de lokala arbets­givarna om de följer Skaos anvisning, varnar universitetslektorn och arbetsrättsexperten Tommy Iseskog.

  – Avtalet är inte uppsagt och då råder fredsplikt. Skaos uppmaning är ett brott mot fredsplikten och syftet torde vara att påverka avtalsförhandlingarna, bedömer Tommy Iseskog.

  Ingen procentsats inget hinder
  – Att det inte finns en procentsats som gäller för 2017 är inget hinder för att för­handla eller ha lönesättande samtal. Avtalets övriga delar är dock gällande och då har våra medlemmar också rätt till löneökning, precis som alla andra arbetstagare i Svenska kyrkan, fastslår kanslichefen Vibeke Hammarström.
  Läs också: Sveriges Radio P1, Tv4, Dagens Nyheter m fl har uppmärksammat de senaste dagarnas händelser. Se länkar på denna sida.

  Se också pressmeddelande.

  Se också insändare från Erika Helenius, medlem i KyrkA.
  "När fler kvinnor blir präster vill man försämra arbetsvillkoren". 

   

   
   
  Kyrkans Akademikerförbund
  Östermalmsgatan 68 A
  114 50 Stockholm
  Besök: Östermalmsgatan 68 F
   
  Telefon: 08-441 85 60
  Fax: 08-441 85 77
  kansli@kyrka.se
  Org.nr: 802002-7218