Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Ny BSF dröjer minst ett år till

2015-11-16

Det blir ingen ny BSF inom det närmaste året. Det står klart sedan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation sagt sig vilja invänta Kyrkokansliets utredning om benämningar för präster.

BSF, det system för lönestatistik och befattningar som finns inom Svenska kyrkan, håller på att revideras. Det främsta syftet var att chefs- och ledningsfunktioner tydligare skulle kunna urskiljas. Men frågan är hur det ska ske. Förhandlingar mellan arbetsgivarorganisationen och de fackliga parterna, om hur såväl befintliga som nytillkomna befattningar som finns i Svenska kyrkan ska kodas, har pågått en längre tid.

Arbetsgivarorganisationen har nu aviserat att de vill invänta den utredning som Kyrkokansliet arbetar med. Därmed dröjer ett beslut om ett nytt BSF-avtal ytterligare ett år.

Kyrkans Akademikerförbund vill att det nya systemet ska tydliggöra olika befattningars mandat och befogenheter. Till exempel vill KyrkA att de som nu betecknas som församlingsherdar och i praktiken representerar en ny befattningskod ska återfinnas i en egen kategori i systemet. Detta har emellertid arbetgivarorganisationen, Skao, haft invändningar emot.

Ett annat exempel är att KyrkA har föreslagit att diakoner och församlingspedagoger som har en funktion som arbetsledare för ideella medarbetare ska lyftas fram. Också där har arbetsgivarorganisationen haft invändningar.

 

(BSF står för ”Befattningssystem för församlingar.”)

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218