Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Nya regler om arbetsmiljön från 31 mars

2016-03-18

Antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av allt för hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling ökar i snabb takt. Därför har Arbetsmiljöverket i samråd med arbetsmarknadens parter tagit fram nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. Föreskrifterna börjar att gälla den 31 mars 2016.

Ladda ner AFS 2015:4 här.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218