Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Nya regler för gravstenar

2012-10-30

 Nu ska det bli säkrare att vistas på kyrkogårdarna. Nya regler för hur gravstenar ska förankras i marken införs i hela landet.

Efter den tragiska olyckan i Bollebygd förra året då en åttaårig flicka fick en gravsten över sig och omkom, har säkerheten på kyrkogårdarna diskuterats. Efter kontroller har många tusen gravstenar runt om i landet, av säkerhetsskäl, fått läggas ner.

Men nu kommer nya regler för hur gravstenar ska säkras. En gravsten ska klara 35 kilos dragkraft utan att välta. Stenar som är 30-150 centimeter höga ska ha minst två dubbar. Fundamentet under jord måste motsvara en tredjedel av gravstenen och den får inte luta hur mycket som helst.

– De nya anvisningarna kommer att underlätta kyrkogårdsförvaltningarnas säkerhetsarbete och skapar enhetlighet i praxis, säger Staffan Lundstedt från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, i ett pressmeddelande.

Enligt begravningslagen är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att gravstenen sitter fast och är säker. Men det är kyrkogårdsförvaltningen som har ansvar för arbetsmiljön och säkerheten för dem som arbetar eller vistas på kyrkogården.

Kyrkogårdspersonalen har rätt att lägga ner stenar som utgör en fara för säkerheten, men det är den enskilde gravrättsinnehavarens ansvar att se till att eventuella problem åtgärdas. Och det kan kosta pengar. Mellan 1 000 och
5 000 kronor är normal kostnad för att montera om en gravsten.

Anvisningarna har tagits fram av Sveriges Lantbruksuniversitet på uppdrag av Centrala Gravvårdskommittén.

 

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218