Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Nytt bidrag ska underlätta för sjukskrivna att återgå i arbete

2014-03-12

Ett nytt ekonomiskt stöd som underlättar för arbetsgivarna att ta sitt anpassnings- och rehabiliteringsansvar. Det har regeringen nyligen beslutat om att införa.
Syftet är att förebygga sjukfall och att öka sjukskrivna arbetstagares möjligheter att återgå i arbete.

Det nya stödet som ersätter de tidigare bidragen till företagshälsovård, är tänkt att stödja både arbetsgivare och sjukskrivna anställda i syfte att underlätta återgång till arbete. Stödet går direkt till den arbetsgivare som köper stödet och som då får möjlighet att sätta in tidiga insatser.

Stödet kan användas till alla anställda både i förebyggande syfte eller i ett pågående sjukfall. Det nya stödet kan konkret handla om hjälp att kartlägga behov av anpassning av den anställdes arbetsuppgifter och arbetstider, eller för konsultation kring arbetshjälpmedel. Stödet kommer att vara enkelt att söka och kan köpas av godkänd företagshälsovård.

Stödet administreras och betalas ut av Försäkringskassan och träder i kraft den 1 april 2014.

 

Länk till regeringens nya förordning.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218