Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Nytt bilersättningsavtal i hamn

2013-12-02  |  Uppdaterad 2013-12-03

34 kronor milen. Så mycket får den som använder egen bil i tjänsten i ersättning efter den 1 januari. Avtalet innebär en höjning av bilersättningen med 17 procent.

Förhandlingarna om ett nytt bilersättningsavtal har pågått under hela hösten och nu kan ett färdigt avtal presenteras. Ersättningsnivån höjs med fem kronor till 34 kronor milen från och med den 1 januari 2014, en höjning med 17 procent.

Arbetsgivaren betalar självrisk
Nytt i avtalet är en självriskseliminering. Arbetsgivaren betalar självrisken om bilen blivit skadad då man använt den i tjänsten och man utnyttjar sin vagnskadegaranti eller vagnskadeförsäkring. Förutsättningen är förstås att man har en sådan försäkring och utnyttjar den.

Arbetsgivaren betalar parkeringen
Om arbetstagaren måste använda en avgiftsbelagd parkering eller om man åläggs betala trängselavgift har arbetstagaren rätt att från arbetsgivaren få tillbaka den avgift som man har betalat.

För den som vill finns det möjlighet frångå grundavtalet och att teckna ett individuellt avtal med arbetsgivaren om en fast del och en rörlig del. En sådan överenskommelse förutsätter att man har en överenskommelse om att använda den egna bilen i sitt dagliga arbete.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218