Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Nytt lagförslag ska minska missbruket av anställningsformer

2016-02-12

Efter EU:s kritik kan Den svenska arbetsrätten kan komma att förändras. Detta sedan EU hårt kritiserat Sverige och svensk arbetsrätt. Ett nytt lagförslag innebär att allmän visstidsanställning oftare kommer att övergå i tillsvidareanställning.

Regeringen föreslår i ett nytt lagförslag att den nuvarande begränsningen för allmän visstidsanställning kompletteras med en ny regel. Det är den så kallade tredje konverteringsregeln som innebär att en allmän visstidsanställning övergår i tillsvidareanställning om personen har haft allmän visstidsanställning i totalt mer än två år och dessa anställningar ingår i en kedja av tidsbegränsade anställningar. Dit hör vikariat, allmän visstidsanställning och säsongsanställning.

LAS, Lagen om anställningsskydd, innehåller redan två konverteringsregler. Om en person har varit vikarie i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod omvandlas den tidsbegränsade anställningen till en tillsvidareanställning. Samma sak sker om en arbetstagare haft en allmän visstidsanställning (AVA) i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Den tredje konverteringsregeln som nu föreslås är tänkt att börja gälla 1 maj i år.

Den nya regeln saknar femårsbegränsning. Det viktiga är att kvalifikationstiden (mer än två års AVA) ingår i en kedja av en eller flera anställningsformer där avbrottet mellan anställningarna inte får överstiga sex månader

Arbetstagare som har fyllt 67 år undantas från de nya reglerna.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218