Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Stress på jobbet granskas

2015-09-03

Över 2 000 inspektioner kommer att genomföras för att kontrollera om arbetsgivarna arbetar förebyggande med ohälsosam stress. Kontrollerna ingår i den kampanj som Arbetsmiljöverket och 30 europeiska länder som nu påbörjar.

Stress och psykiska påfrestningar har seglat upp som den vanligaste formen av besvär på jobbet bland svenskar. Detta enligt Arbetsmiljöverkets senaste rapport, ”Arbetsorsakade besvär 2014”, där 16 000 svenskar tillfrågats.

Stressen innebär både många månaders sjukskrivning och stort lidande för den som drabbas. Den leder också till höga kostnader för arbetsgivare och samhället, säger Britt-Marie Henriksson, projektledare vid Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Också på EU-nivå är ohälsosam stress på arbetsplatsen ett omfattande problem. Av all frånvaro från arbetet beräknas 50-60 procent ha anknytning till arbetsrelaterad stress.

För snäva tidsramar i förhållande till arbetsbördan, dålig planering, svagt stöd från ledning och kolleger eller ett IT-system som ständigt krånglar är exempel på förhållanden som kan leda till stressrelaterade sjukdomar.

I dagarna får 24 000 svenska arbetsgivare ett brev med information från Arbetsmiljöverket om arbetsrelaterad stress. I brevet står hur arbetsgivare kan skaffa sig kunskaper om hur de kan arbeta förebyggande.

i oktober I mitten av oktober, genomförs2 000 inspektioner där det kontrolleras hur arbetsgivaren hanterar ohälsosam stress på jobbet. Resultaten av inspektionerna kommer att presenteras den 23 oktober vid Arbetsmiljöriksdagen i Stockholm.

Fakta om stress

Lär dig mer om stress

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218