Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Ökat förtroende för facket och kyrkan

2013-04-23

Förtroendet för de fackliga organisationerna ökar stadigt i Sverige samtidigt som förtroendet för bankerna rasar. Det visar visar den årliga SOM-undersökningen.

Sedan mitten av 80-talet genomför SOM-insitutet i Göteborg (samhälle, opinion, medier) varje år en omfattande underökning av svenskarnas förtroende för viktiga samhällsinstitutioner.   Årets undersökning visar att förtroendet för de fackliga organisationerna har ökat sedan 2010. Det är den samhällsinstitution som har haft den största förtroendeökningen under de tre senaste åren.

På andraplatsen över dem med ökat förtroende finns Svenska kyrkan och på tredjeplatsen försvaret. Bankerna är den samhällsinstitution som vi tappat mest förtroende för, tätt följt av regeringen och kungahuset.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218